Da li znate sve PRINCIPE TRENINGA?

Podelite:

7. VARIJACIJA

Potrebno je s vremena na vreme promeniti ili dopuniti program kako bi se izbegla dosada i zadržao visok nivo interesovanja. Princip varijacije podržava dva osnovna koncepta – smenjivanje epizoda rada i odmora, kombinovanje napornog i laganog treninga. Adaptacije se dešavaju tokom odmora posle napora, u periodu lagane aktivnosti koja prati intenzivnu aktivnost. Ako se ne primenjuje varijacija nastupa dosada, stagnacija i rezultati će biti loši. Uzastopni naporni treninzi koje ne prati period odmora i oporavka usporiće napredovanje. Iskoristite različite mogućnosti da biste prekinuli monotonije u treningu (npr. plivanje na otvorenim vodama, trčanje u prirodi i sl.).

8. PERIODIZACIJA

Da bi se postigao optimalan rezultat kada je to potrebno, treba sistematično i pažljivo planirati trening. Periodizacija je planiranje specifičnih promena i njihova primena tokom treninga. Te promene se planiraju na nekoliko nivoa: dnevni, nedeljni, sezonski, tokom čitave karijere. Periodizacija podešava raspored stresa i rasterećenja tako da lakši dani prate dane napornog treninga. Nedeljna periodizacija uključuje planirane izmene iz nedelje u nedelju.

9. ZAGREVANJE I OPUŠTANJE

Da bi se povećala temperatura i telo postalo sposobno za glavni deo treninga moramo početi sa zagrevanjem. Tada se pored ubrzavanja srčane frekvencije i disanja telo kompletno priprema za predstojeći intenzivniji deo treninga, adaptiraju se tetive i ligamenti i na taj način preventivno utičemo na moguće povrede. Vreme potrebno za zagrevanje pred glavni deo obično zavisi od težine i vrste glavnog dela, ali neretko traje oko 20-30 minuta laganog aerobnog rada.

Hlađenje (cool-down) jednako je važno kao i zagrevanje. Nagli prekid treninga dovodi do povlačenja krvi, loše cirkulacije i sporog odstranjivanja otpadnih materija metabolizma. Takođe, nagli prekid može dovesti do pojave grčeva, bolova ili ozbiljnih problema. Nivo adrenalina koji je visok odmah nakon intezivnog rada čini srce podložnim pojavama aritmičniih otkucaja. Postepeno hlađenje omogućava da se brže smanjuje nivo adrenalina i polako spušta temperatura krvi. Lagana aktivnost i rastezanje posle treninga pomažu boljem oporavku, cirkulaciji da ukloni metaboličke nusproizvode. Vreme koje je potrebno posvetiti hlađenju, takođe zavisi od glavnog dela treninga, njegovog inteziteta i trajanja i obično traje 10-20 minuta.

Podeljeno