Dečiji stres i depresija

Podelite:

Kod dece pod stresom u mozgu dolazi do strukturnih promena, tako da su u odraslom dobu

strahpodlažnija razvoju depresije.

Deca koja žive pod stresom, uključujući tu zanemarivanje od strane roditelja i nasilje u porodici, posebno u kombinaciji sa genetskim faktorom, pod većim su rizikom da kasnije obole od depresije.

Irski naučnici iz Trinity Institute for Neuroscience ističu da stres u detinjstvu i određene genetske varijacije utiču na strukturu i funkciju mozga. Lekari smatraju da su mere zaštite dece od porodičnog nasilja i zanemarivanja od suštinskog značaja za zaštitu njihovog fizičkog i psihičkog zdravlja i ranu prevenciju depresije među stanovništvom.

Istraživanje je uključilo pacijente starosti od 18 do 65 godina. Psihijatri su analizirali istoriju psihičkih poremećaja obolelih u detinjstvu, uslove njihovog života i sproveli pregled određenih delova mozga pomoću magnetne rezonance (MR). Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima kontrolne grupe. Zaključeno je da je stes u detinjstvu doprineo ozbiljnim promenama u mozgu i da je to u korelaciji sa razvojem hronične depresije u odraslom dobu.

Prema svetskoj zdravstvenoj organizaciji depresija je u stalnom porastu i u današnje vreme ugrožava zdravlje 10% svetske populacije. Smatra se da ce do 2020 godine postati po učestalosti drugi uzrok radne nesposobnosti ljudi.

Izvor: porodicnilekar.net

Podeljeno