Fizičko zdravlje bitno za mentalne pacijente

Podelite:

Iznenađujuće, uzrok smrtnosti broj jedan među osobama sa teškim mentalnim bolestima nije samoubistvo. Prema rečima istraživača, bolesti srca su glavni uzrok. Autori studije objavljene u časopisu “The Lancet” kažu da bolesnici na antipsihoticima treba da preduzmu mere za poboljšanje njihovog fizičkog zdravlja.

DEPRESIJA
„Kombinacija neželjenih efekata antipsihotika sa lošom ishranom, fizičkom neaktivnočću, visokom stopom pušenja, i drugih faktora u vezi sa psihičkim bolestima, zajedno sa socio-ekonomskom ugroženošću, ima razarajuće dejstvo na zdravlje srca I krvnih sudova“, pišu autori. „Ukoliko postojeći antipsihotici nastave da se koriste – barem u doglednoj budućnosti postavlje se pitanje-Šta se može učiniti za poboljšanje njihovog efekata i poboljšanja zdravlja pacijenata“

Autori sugerišu da timovi za zaštitu mentalnog zdravlja zajedno sa lekarima primarne zdravstvene zaštite treba da prate fizičko zdravlje svojih pacijenata. Oni kažu da bi pacijentima trebalo da se uradi sitematski pregled pre nego što krenu sa terapijom.

Autori zaključuju: „antipsihotici su jasan rizik za zdravlje srca I krvnih sudova. Cena mentalnog zdravlja ne sme da bude doživotna fizička slabost”.

Izvor: The Lancet

Podeljeno