Govor blizanaca

Podelite:

Blizanci su skloniji usporenijem razvoju govora i govorno-jezičkim poremećajima od ostale dece. Rizik je veći ako je porođaj bio prevremen. Ipak ne radi se o pravilu .

blizanci

Oni mogu biti pravi brbljivci.Jedan od mališana je spretniji u govoru od drugog.

Obično je on dominantnija osoba i daje sebi ulogu advokata i odgovara na pitanja za oboje.

Bez obzira kako se razvija govor roditelji bi trebalo da posvete posebnu pažnju tom području. Treba da razumeju svoje blizance i da im omoguće da se isto pokažu, a ne da se takmiče.Blizanci su skloniji ubrzanom govoru jer pokušavaju da dosta toga kažu.

 

 

ŠTA RODITELJI DA URADE?

 

Roditelji zbog obaveza i dinamike života imaju i manje vremena da provode sa svojom decom.U toj brzini im se obraćaju kratkim rečenicama, a trebalo bi da uvek nađu priliku da dijalog između njih i deteta bude bogat i razumljiv.

 

Blizancima se treba obraćati svakom posebno, a ne istovremeno bez obzira što morate reči ponoviti više puta. Na primer ”Sanja stavi svoju čašu na sto. Bravo!”,I Stefane, stavi svoj tanjir na sto: Bravo!” Učite decu da vode dijaloge, da nauče slušati, da strpljivo čekaju svoj red i učestvuju u razgovoru.  Blizanci izgovaraju reči pogrešno ,a pri tom se odlično međusobno razumeju.

 

 

U toku praktičnog rad srećemo se sa sa situacijom da roditelji usmeravaju dete da uvežbava neku aktivnost za koju nije zainteresovano. Stimulativni proces ne sme biti nametljiv, dete ne prisiljavati na neku aktivnost, pokušati ga prirodno uklopiti  Rano detinjstvo (prve tri godine života) najbogatije su kreativnim potencijalima koji se moraju maksimalno iskoristiti. Detetovo intenzivno učenje reči moramo strpljivo podržavati kroz igru i  i konkretne kreativne aktivnosti.  Druženje sa decom je bitno ne samo za razvoj govora već i za emocionalni razvoj. Svaki razgovor sa detetom ne sme da se pretvori u naš monolog. Dete mora da čuje naš pravilan  govor, da usvaja nove reči i da u razgovoru postavlja pitanja.

Svakodnevna potreba za podsticaj pravilnog govora i jezika su kraće recitacije, kratke i interesantne priče, kao i gledanje prikladnih tematskih crtanih filmova o kojima se može razgovarati. Dete ne sme biti samo pasivan slušalac .Povremeno treba prekinuti čitanje pričica i pitati dete za mišljenje ili nastavak sadržaja.

 

Jedan od blizanaca je dominantan, a drugom ta uloga nekad odlično odgovara jer zna da će brat ili sestra govoriti u njegovo ime sve što i on misli.Taj ćutljivi mališan je s druge strane spretniji u nečemu drugom, npr.razvijenija mu je motorika.

 

Ako blizanci zaostaju u razvoju govora u odnosu na svoje vršnjake , te razlike bi trebale da se izgube u ranom predškolskom periodu ili da se  roditelji  posavetuju sa logopedom.

Izvor: mojpedijatar.co.rs

Podeljeno