Kako aktivirati putno zdravstveno osiguranje i zašto je obavezno!

Podelite:
 1. KAKO AKTIVIRATI POLISU PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Gde god da se nalazite, u kojoj god državi, na kom god kontinentu, polisa se aktivira na isti način. Važno je poštovati propisanu proceduru aktiviranja polise kako bi se izbegle sve potencijalne neprijatnosti.

Na svakoj polisi se nalazi broj kontakt centra koji je dostupan 24 časa. Pozovete broj kontakt centra i operateru date tražene podatke (ime,prezime, broj polise i vrsta zdravstvene usluge koja Vam je potrebna) nakon čega od njega dobijate dalja uputstva.

U suprotnom može Vam se dogoditi na odete kod lekara koji nema ugovor sa asistentskom kućom i koji će Vam naplatiti uslugu. U tom slučaju po povratku sa puta kod većine osiguravajućih kuća možete refundirati sredstva samo do određenog iznosa (obično do 500 eura).

Prilikom odlaska kod lekara uz polisu obavezno  ponesite  i pasoš koji je neophodan radi identifikacije.

 

 1. PREPORUKA ZA OSIGURANJE ZA PUT U AMERIKU

Zdravstvene usluge u SAD su izuzetno skupe. Takodje, pogranične vlasti ove, kao i drugih država u svetu, imaju pravo da Vam zatraže na uvid polisu putnog zdravstvenog osiguranja koju smatraju neophodnom za boravak u njihovoj zemlji.

Predlažemo Vam da za put u SAD kupite polisu putnog zdravstvenog osiguranja sa osiguravajućem pokrićem od 30 000 eur, kako biste bili pokriveni iz svih gore navedenih razloga. Razlika u ceni između ove i polise sa osiguravajućim pokrićem od  15 000 eura nije velika, a može Vas lišiti mnogih neprijatnosti.

 

 1. ZAŠTO KUPITI POLISU PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Pogranične vlasti svake zemlje u koju putujete imaju pravo da Vam prilikom ulaska u njihovu zemlju zatraže na uvid polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Takodje, zdravstvene usluge u većini evropskih  i uopšte svetskih zemalja u koje najčešće putujete, su izuzetno skupe a ne treba izgubiti iz vida da polise putnog osiguranja pokrivaju i troškove povratnog transfera u zemlju prebivališta, ukoliko zdravstvena situacija to zahteva i u pratnji lekarske ekipe.

Zato Vam preporučujemo da pre polaska na putovanja (najkasnije 1 dan pre polaska) kupite ovu polisu.

Preporuke za izbor polise :

 1. Kupite onu polisu koja od Vas ne zahteva placanje na licu mesta a potom refundaciju po povratku u zemlju, već polisu koja Vam aktiviranjem pokriva sve troškove lečenja u inostranstvu
 2. Za dalje destinacije (SAD, KINA,…) obavezno izaberite polisu sa osiguravajućem pokrićem od 30 000 eur
 3. Ukoliko Vam je potrebno porodično osiguranje a imate više od dvoje dece izaberite polisu one osiguravajuće kuće koja ima istu cenu porodičnog osiguranja bez obzira na broj dece.
 4. Ukoliko ćete se na putovanju baviti sportom, rekreativno ili profesionalno (uključujući i skijanje na zimovanju), obavezno to naglasite predstavniku osiguravajuće kuće kod koga kupujete polisu i platite doplatak za bavljenje sportom koji će biti naznačen na samoj polisi. U suprotnom, sve povrede nastale prilikom bavljenja sportom neće biti pokrivene osnovnom polisom.
 5. Ukoliko putujete sa većim društvom (npr. 10 osoba) možete kupiti grupnu polisu koja je malo povoljnija od individualne polise.
 6. Ukoliko putujete na više kontinenata tokom jednog putovanja (npr. Evropa i Amerika) kupite polisu koja pokriva CEO SVET kako biste bili pokriveni tokom celog putovanja.
 7. Prilikom kupovine polise možete se informisati o opštim uslovima osiguranja. Važna napomena je da lečenje hroničnih bolesti nije pokriveno ovom vrstom polisa ni kod jednog osiguravajućeg društva.
 8. Ukoliko putujete zbog privremenog rada u inostranstvu to takođe morate naglasiti predstavniku osiguravajuće kuće kako bi bilo naglašeno na polisi. Za određene vrste poslova (npr. građevinski radovi) mora se platiti doplatak kako biste bili osigurani tokom bavljenja poslom.

KAKO PLATITI MANJE PRILIKOM ODLASKA NA LETOVANJE

Neke osiguravajuće kuće tokom letnje sezone imaju niže cene putnog zdravstvenog osiguranja za određene destinacije, npr. za  Grčku. Na ovaj način možete uštedeti određena sredstva (10-12% ) a da to ne utiče na kvalitet usluge tj. na sumu osiguranja na koju ste osigurani. S obzirom da smo u toku sa ovom vrstom usluge možete nas kontaktirati i na taj način doći do pravog izbora.

putnobanner

Savet daje: Putno Zdravstveno Osiguranje

Podeljeno