Krvne grupe

Podelite:

krvna grupa

O krvna grupa

Prva poznata krvna grupa bila je O, koja se javila još kod kromanjonca i do danas je najčešće zastupljena. Pripadni­ci ove krvne grupe, koje nazivamo „lovcima“, imaju jak, otpo­ran imunološki sistem i zdrav sistem organa za varenje.

Snaga imunološkog i digestivnog sistema ove krvne grupe obezbeđivala je opstanak u najranije doba, kada je meso bilo osnovna namirnica. Osobina pripadnika ove krvne grupe jeste veo­ma visok stepen sadržaja želudačne kiseline, sposobnost koja omogućava da se iz mesa izvuku najhranljiviji sastojci i iskoristi, ta proteinima bogata hrana.

Može se reći da su ljudi sa ovom krvnom grupom prvi jeli na brzinu. Lovili su u oblastima u koje ih je vodio njihov plen, Ubijali, hranili se i nastavljali dalje. Ali, vremenom su besko­načna krda dostupne lovine počela da se osipaju. Kako je ljud-I 11 rasa nastavljala da se razvija, želja za opstankom primora­la je čoveka da razvije veštinu uzgajanja i čuvanja zaliha hrane, lan obezbeđenje u slučaju gladi. Ovakav novi pristup zahtevao je da se nastane u određenom geografskom području i stvore jedinice koje će međusobno sarađivati i posvetiti se održava­nju zaokruženog procesa proizvodnje namirnica. Život u za­jednici ne samo da je podrazumevao razvijanje novih veština, već je omogućio novim bolestima da uzmu maha.

 

Krvna grupa A

Krvna grupa A, koja je počela da se pojavljuje negde iz­među 25 000. i 15 000. g.p.n.e., razlikovala se od prethodne po drugačijem sklopu imunološkog sistema jer je sada pred njim bio postavljen zadatak da odbrani od infekcija i bakterija koje su napadale zajednicu, dok se digestivni sistem prilagodio na­činu ishrane koji je podrazumevao uslišavanje telesnih potre­ba za proteinima koji su poticali uglavnom iz zrnevlja i biljaka. U isto vreme jezera, reke i mora obezbedivala su pregršt riba koje su postale još jedna u nizu namirnica koje su obezbeđi-vale proteine u ishrani. Pripadnike ove grupe uglavnom nazi­vamo „zemljoradnicima“.

Krvna grupa B

Krvna grupa B počela je da se sreće između 15 000. i 10 000. g.p.n.e., u vreme kada je rastuća populacija ljudske rase prevazišla lovački način života krvne grupe O i odlučila da na­pusti zemljoradničku zajednicu grupe A. To je jedan od razlo­ga zašto pripadnike ove krvne grupe nazivamo „nomadima“. Vekovima su ogromna plemena putovala kroz beskrajna pro­stranstva još uvek primitivnog sveta koji se stalno menjao. Opstajali su hraneći se mesom i mlečnim proizvodima kra­va, koza i ovaca koje su vodili u krdu, kao i onim namirnica­ma koje bi usput pronašli. Pošto su pripadnici ove krvne gru­pe ugradili toliko digestivnih i imunoloških karakteristika od pripadnika prethodne dve grupe, razvili su sistem koji je urav­noteženiji i tolerantniji od prethodnih.

Krvna grupa AB

Tokom većeg dela istorije čovečanstva postojale su tri tipa krvnih grupa, a onda – otprilike pre nekih deset do petnaest vekova – pojavila se krvna grupa AB, koja je još uvek veoma retka. Često se ova grupa označava kao „zagonetka“ jer još nije potpuno jasno koje su to promene uticale da se pojavi. Vero-vatno da će potpuna evolucija ove krvne grupe tek uslediti. Ono što nam je poznato jeste da ona u sebi kombinuje većinu prednosti i nedostataka grupe A i grupe B. Imunološki i dige­stivni sistem krvne grupe AB je složeniji i neobičniji od osta­lih, što je podjednako dobro i loše. Dobro se ogleda u širokom opsegu delovanja u smislu imuniteta i ishrane, loše u zadrža­vanju krhkosti i slabih karakteristika obe prethodne grupe.

Izvor: zdravlje.iz.rs

Podeljeno