Nisu samo mesni proizvodi: Ovih 480 stvari takođe mogu biti kancerogene

Podelite:

Tokom 45 godina Svetska zdravstvena organizacija proučavala preko 1.000 stvari koje jedemo, kojima smo izloženi ili povećavaju rizik za dobijanje raka i utvrdila da skoro polovina njih „verovatno“ ili „moguće“ izaziva rak.

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE ZA SAMO 300 DIN. www.eklinika.rs

Međutim, na listi koju je napravila Internacionalna agencija za istraživanje raka Svetske zdravstvene organizacije nalaze se i brojne druge stvari koje bi mogle da povećaju rizik za dobijanje raka i koje su svrstane u nekoliko grupa:

Kancerogene

U ovoj grupi se nalazi 120 stvari sa najviše dokaza o njihovoj štetnosti.

– Arsen i jedinjenja koja ga sadrže
– Azbest
– Virusi: Epštajn-Barov virus, hronična infekcija Hepatitisom B ili C, HIV tipa 1, HPV tipova 16, 18, 31, 33, 35 ,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 66.
– Hormonalna kontraceptivna sredstva koja sadrže estrogen i progesteron, estrogen i terapija estrogenom za postmenapuzalne žene
– Etanol u alkoholnim napicima
– Formaldehid
– Biljni lekovi koji sadrže vrstu biljaka genus Aristolochia
– Sumporni Iperit
– Radioaktivne supstance: Plutonijum–239 i svi proizvodi razlaganja kao što su serosoli, Radijum-224 i svi proizvodi raspadanja i Radon-222 i svi proizvodi raspadanja.
– Spoljno zagađenje vazduha
– Solarna radijacija
– Tamoksifen 6
– Duvanski dim i pasivno pušenje
– Ultraljubičasto zračenje
– Gama radijacija i X-zraci

Verovatno kancerogene

Ograničeni dokazi o izazivanju raka kod ljudi, ali dovoljno dokaza za izazivanje raka kod životinja. U ovoj grupi se nalazi oko 75 agensa.

– Androigeni steroidi (često se koriste kako bi stimulisali rast mišića).
– Glifosat i drugi insekticidi i pesticidi
– Neorganska olovna jedinjenja
– Profesije poput frizera ili rad u rafineriji
– Rad u smenama koji remeti šablone spavanja
– Crveno meso

Moguće da izazivaju rak

Ograničeni dokazi o izazivanju raka kod ljudi kao i nedovoljno dokaza kancerogenosti kod životinja. Ova grupa sadrži skoro 300 agensa.

– Hloroform
– Elektromagnetni talasi
– Ljubičaste farbe
– Ukiseljeno povrće
– Ekstrakt ginko bilobe
– Isparenja prilikom varenja
– Suvo čišćenje – profesionalna opasnost
– Vatrogasac – profesionalna opasnost

Nije ih moguće klasifikovati

Ubedljivo najveća grupa sa preko 510 supstanci

Verovatno nisu kancerogeni

U ovog grupi se nalazi samo jedan agens – kaprolaktam, hemikalija koja se koristi u proizvodnji jedne vrste najlona.

AUTOR: INDEPENDENT.CO.UK

PREGLED LEKARA SPECIJALISTE ZA SAMO 300 DIN. www.eklinika.rs

eKlinika.rs / Izvor: 24sata

Podeljeno