Pripadnost opoziciji psihički poremećaj?

Podelite:

Kontroverzni Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (DSM-5) još nije izašao u javnost, a već je stigao da uzburka duhove.

psihicki

 

Trinaest godina nakon poslednje verzije, Američka asocijacija psihijatara objavila je novi DSM-5 s brojnim, u najmanju ruku, čudnim dijagnozama koje su dale povoda analitičarima da taj korak nazovu “implementacijom novog svetskog poretka”.

Dijagnostički imperijalizam

“DSM je jedna od najčešćih tema kritičara današnje medicine jer dokazuje dijagnostički (i terapijski) ‘imperijalizam’ medicinske struke, odnosno njenu neprimerenu kolonizaciju najrazličitijih aspekata života – zbog komercijalnih, profesionalnih i političkih razloga”, prokomentarisala je dr Lidija Gajski

“DSM je od svoga prvog izdanja do danas ‘porastao’ nekoliko puta – od 104 psihijatrijska entiteta u prvom izdanju 1952. na 357 u četvrtom izdanju 1994. godine (pre Drugog svetskog rata taj broj je iznosio 26), a isti trend je zadržan do danas”, dodaje Gajski.

Medikalizacija – uskoro sve podložno tretiranju

“Peto izdanje DSM u mentalne poremećaje uključuje promene raspoloženja, smetnje pamćenja, poremećaj pažnje, a radnje i aktivnosti koje spadaju u krug onih koje ljudi naprosto vole, proglašava zavisnošću. Već prisutnu psihijatrijsko-dijagnostičku inflaciju bez pravog naučnog utemeljenja, pretvara u hiperinflaciju sad već i mimo zdravog razuma”, apostrofira dr Gajski. 

“Psihijatrija je uvek bila zahvalno područje i sredstvo manipulacije. Naročito plodno tlo tu je našao fenomen medikalizacije – proces kojim se problemi koji nisu medicinskog porekla i prirode počinju definisati i lečiti kao medicinski, u terminima bolesti ili poremećaja. 

Na taj način su blagi, prelazni ili prolazni poremećaji, poput stanja potištenosti nakon ličnih tragedija, ili osobina ličnosti poput stidljivosti, dobili kliničke nazive (anksiozni sindrom, socijalna fobija) i postali predmet medikamentnog lečenja”.

Psihijatrija u totalitarizmu sredstvo za obračune

“I negativne posledice društvenih pojava kakve su siromaštvo, nepravda ili rat, u tom sistemu se takođe percipiraju kao medicinski entiteti – depresija, PTSP. Zašto? Zato što to odgovara vlastima – nezadovoljni ljudi se ulaskom u zdravstveni sistem neutralizuju, a pitanje lošeg upravljanja eliminiše se iz javnog diskursa”, smatra Gajski. 

Tako i zaključuje kako “istorija pokazuje da je psihijatrija verna pomoćnica totalitarnim sistemima”. 

“Pomoću krajnje dubioznih konstrukcija i metoda dijagnostikovanja i lečenja, mimo bilo kakvih naučnih i kliničkih kriterijuma, nepoželjni pojedinci i kritičari su eliminisani s javne scene, pa i fizički uklanjani. Psihijatri su pri tom uvek spremno služili sistemu. Nemamo razloga da verujemo da i ubuduće neće biti tako”.

ODD – Ne smete biti protiv izabranih!

Peto izdanje DSM izlazi u maju, a već su objavljeni neki od bitnijih dodataka u dijagnozama. 

Pojedine stavke su i pre izlaska podigle buru. Najkontroverznija je u svakom slučaju ODD (Oppositional Defiant Disorder) odnosno “opozicijski prkosni poremećaj”. 

Pod opisom ovog stanja stoji da je to “neposlušnost prouzrokovana besom protiv autoriteta, dominantne paradigme ili društvenih normi”. Analitičari smatraju da će otvorena kritika sistema ili izabranih političara biti dovoljna za “reakcije”. 

Zanimljivo je i da se ova dijagnoza ne može dodeliti onom ko pati od “asocijalnog ponašanja”. 

Kada vas zbog “odbijanja pokoravanja zakonima ili konsenzusom utvrđenim pravilima, razgovora koji su u suprotnosti s grupom u kojoj se nalazite ili učestalih svađa i kontriranja grupaciji, te okrivljavanja drugih za vlastite greške” mogu smestiti u ustanovu, stvari postaju izuzetno ozbiljne.

OS – „Ludi ste“ ako verujete da vas vlast nadzire

Tu je i čitav niz ostalih kontroverzi. Verovanje u termin ‘Organized Stalking’ odnosno “organizovano uhođenje”, koji je usko vezan uz “misao da vas Vlada ili tajne službe nadziru i prate pomoću tehnoloških alata” od sada će biti povezan s paranoidnim poremećajem ličnosti (F60), uprkos očiglednoj činjenici da organi vlasti sve više sprovode ovu strategiju. 

Naravno, psihijatri misle da niste u pravu jer se to dešava “zbog naše sigurnosti i borbe protiv terorizma”, a ne zbog narušavanja privatnog prostora.

ON – Ako jedete zdravo, niste normalni

hrana

 

Orthorexia Nervosa takođe je na velika vrata uvedena u DSM. Pod tim se smatra psihički poremećaj “zaokupljenosti pripremama zdrave hrane, planiranje jelovnika, redovna vežba i borba protiv pesticida, herbicida i konzervansa u toj meri da se osoba ne oseća dobro ukoliko jede nezdravu, kaloričnu i masnu hranu”. 

Gotovo su neverovatne moguće implikacije ove mere, pa je teško i naslutiti ih pre primera iz prakse.

SCT – Sluggish cognitive tempo (Poremećaj laganog tempa)

Bolest u kojoj je osoba previše opuštena tokom obavljanja stresnih ili svakodnevnih zadataka.

PAB – Passive-aggressive behavior (Pasivno-agresivno ponašanje)

Ponašanje kojim osoba na pasivan način agresivno opstruira neki opštedruštveni cilj ili ulogu. 

Naravno, ovo su samo neki od novih primera, a postoje i brojne stare dijagnoze dodatno pojašnjene ili zakomplikovane.

Izvor: B92.net

Podeljeno