Specifičnosti ženskog alkoholizma

Podelite:

Alkoholizam je česta bolest zavisnosti, koja se dugo neopravdano smatrala “manje opasnom” u odnosu na narkomaniju. Međutim, ovaj porok uzima mnogo više od zdravlja čoveka – ostavlja neizbrisive psihičke posledice, kako na zavisnike, tako i na ljude iz njihovog okruženja. Alkoholizmu sve češće podležu i žene.

alkoholizam Alkoholizam se po učestalosti nalazi na trećem mestu u svetu, odmah iza malignih i srčanih oboljenja. Čak tri odsto ukupne populacije pati upravo od te bolesti, a sve veći broj čine žene. 

Do nedavno je odnos između broja muških i ženskih alkoholičara bio 8:1, a po nedavnim istraživanjima iznosi 3:1. 

Zbog široke dostupnosti i delimično društvene prihvatljivosti, veliki broj žena vrlo rano proba alkohol, ali umereno pijenje nije isto što i alkoholizam. 

O umerenom pijenju je reč onda kada osoba može da konzumira alkohol kada i koliko želi, kao i da da prestane sa uzimanjem. Međutim, ono što ljude lako zavara je osećaj samokontrole i nada da “se to meni ne može desiti”. 

Simptomi 

Dr Tatjana Đurić, specijalista psihijatrije i psihoterapeut u lečenju ženskog alkoholizma objašnjava da postepenim hroničnim prelaženjem granice u konzumiranju alkohola dolazi do zavisnosti, ali ne kod svih osoba. 

“Prema psihoanalitičkoj teoriji, svaka ličnost poseduje destruktivni i “zdravi deo” koji su u stalnom previranju. Zavisnost se javlja kao posledica neke teskobe, frustracije, za koju osoba, u ovom slučaju žena pokušava da pronađe lek u alkoholu. Onog trenutka kada se ta ličnost odrekne alkohola, to stvara novu teskobu i frustraciju i osoba se zatvara u začarani krug”, objašnjava dr Đurić. 

Zavisnica počinje da alkohol posmatra kao deo svoje ličnosti, da pronađe opravdanja za sebe i sakrije svoje stanje od bližnih. Čak i u situaciji da su članovi porodice upoznati sa problemom, neretko se dešava da se i oni sami naviknu na njega i prihvate ga kao najnormalniju pojavu. To je jedan od najvećih neprijatelja izlečenja. 

U drugim slučajevima alkoholičarka može kriti svoj porok nekad duže i od decenije, ali odaju ih jasni fizički znaci. 

U prvim fazama, žene se napadno šminkaju, kako bi prikrile podočnjake i crvenilo kapilara izazvano pojačanom konzumacijom alkohola, dok u kasnijim fazama primetno zanemaruju ličnu higijenu i doterivanje. 

Mnogo uočljivije su promene raspoloženja. 

„Osobe koje pate od neke od bolesti zavisnosti, a naročito alkoholičari imaju česte promene raspoloženja koje variraju od smeha do plača; često se svađaju sa ukućanima i imaju napade agresivnog ponašanja. Neretko se desi da zavisnici fizički nasrću na decu i članove porodice, a zbog njihovog stanja trpi i radna sredina“, objašnjava dr Đurić. 

Specifičnosti ženskog alkoholizma 

Starosna granica konzumenata alkohola se stalno spušta i zajednička je i za dečake i za devojčice. Nekada se one čak i takmiče sa svojim drugarima u ispijanju žestokih pića kako bi poboljšale svoj status u grupi. 

Naravno, ispijanje alkohola u kasnijem životnom periodu ima sasvim drugačije motive i posledice. 

Jednim delom alkoholizam kod žena se javlja zbog nesposobnosti da se nose sa problemima koje nosi moderan život. Emancipacija je promenila tradicionalnu ulogu žene i opteretila je mnogo većim obavezama sa kojima ne mogu sve da se izbore. 

Ne postoji stereotip o ženi alkoholičarki. To mogu biti osobe raznih profila, društvenih statusa i obrazovanja. Može se javiti u ranijem periodu života zbog ljubavnih problema, ali i u poznijem dobu paralelno sa sindromom “napuštenog gnezda” kada deca napuste roditeljski dom i krenu u samostalan život. 

Majke se sa tim jako teško suočavaju, naročito ako se penzionišu. Osećaj bespotrebnosti i odsustva samopouzdanja muče osobu i ona beži u porok. 

Ženska specifičnost je takođe i fiziološka, odnosno metabolička i hormonska. Kod žena alkohol dovodi do ozbiljnijih posledica nego kod muškaraca. 

“Žensko telo lakše propada od alkohola nego muško. To je zbog toga što ženski polni hormon estrogen pojačava apsorpciju alkohola koja može da izazove niz bolesti, među kojima je i kancer. Čak deset odsto naših pacijentkinja ima tumor dojke”, ističe dr Đurić. 

Lečenje 

Motivacija za lečenje nikad ne potiče od samog pacijenta, čak i kada dobrovoljno pristane da ide na terapije. Alkoholičari nisu svesni svoje bolesti i zato je veoma važno da im neka druga osoba iz okruženja to predoči. 

“Podršku mogu pružiti članovi porodice, kolege s posla ili prijatelji. Nekada je potrebno da se osobe koje se nalaze u okruženju alkoholičara i same konsultuju sa lekarima o tome kako da pomognu svom bližnjem koji pati od te bolesti”, objašnjava dr Đurić. 

Najbolje je da neko blizak pacijentkinji pokuša da objasni sve posledice koje alkohol ima po njeno telo i duh, opiše joj koliko se fizički i psihički promenila i koliko njeni bližnji pate zbog njenog stanja. 

Nekada se mora čekati i po nekoliko godina na pristanak pacijenta da ide na lečenje, ali se nipošto ne sme odustajati od ubeđivanja i pružanja stalne mentalne podrške. 

Lečenje alkoholizma traje oko dve godine. Prva intenzivna faza koja traje nekoliko meseci je svakodnevni dnevno bolnički tretman, a potom sledi rehabilitacioni deo u vidu grupne psihoterapije. Pacijentkinje koje imaju adekvatnu podršku bližnjih imaju veću verovatnoću da se potpuno rehabilituju i vrate u normalan život. 

Prema doktorkinim rečima, veoma je važno da članovi porodice zavisnice na vreme prepoznaju znake bolesti i obrate se za stručnu pomoć, jer oboleli u poodmakloj fazi nema dovoljno psihičke snage da se odluči na takav korak. 

Kako i sama dr Đurić naglašava, bitno je znati da je problem rešiv i bolest izlečiva. Nikada nije kasno da se pojavite na vratima Gornjačke broj 34 na čijem ulazu stoji „Nije sramota pasti, sramota je ne ustati“.

Izvor: B92.net

Podeljeno