Srbija: Neurotski poremećaji vodeći

Podelite:

Među psihičkim poremećajima od kojih pate građani Srbije najzastupljeniji su oni neurotski, promena raspoloženja, depresija i anksiozna stanja, rekla je dr Sanja Nikolić iz Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.

17362359055074111534a87240494609_orig

 Nikolić je uoči 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, Tanjugu kazala da se o broju obolelih od psihičkih poremećaja ne može govoriti s preciznošću, jer ne postoje statistički podaci te vrste jer se na lečenje na javi svaka osoba koja primeti da ima psihičke probleme.

Ona je ukazala da su psihijatri uočili da nije došlo do povećanja broja obolelih i do promene slike psihijatrijskih poremećaja koji su najučestaliji i kod nas i u svetu, a među kojima prednjače depresivni poremećaji i anksiozna stanja.

„Poslednje dve decenije obilovale su korenitim promenama i bolnom tranzicijom u Srbiji što je imalo za posledicu da je u dečijoj i psihijatriji odraslih došlo do burnih promena koje su se odrazile prvenstveno na mentalno funkcionisanje, a samim tim i na način na koji se ispoljavaju psihički poremećaji“, kazala je Nikolić.

Iz spektra poremećaja ponašanja kod dece, najčešći su oni koji su posledica nekih drugih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, strahovi kod deteta, poremećaji prilagođavanja, sa promenom uzrasta deteta pojava adolescentske krize…

Prema rečima Nikolićeve, kod odraslih u Srbiji dominiraju anksiozna stanja, depresija, posttraumatski stresni poremećaji…

psihicki-poremecaj02

Ona je istakla da Institut za mentalno zdravlje prednjači u primeni psihoterapije – individulane i grupne, farmakoterapije, socio terapije u koju su uključeni psiholozi, defektolozi, specijalni pedagozi i saradnja sa institucijama lokalne zajednice i društva u celini.

Nikolić kaže da se pacijenti oporavljaju sa velikom uspešnošću i uspevaju da se integrišu u zajednicu ali, kako je ona istakla, važno je da se problem na vreme prepozna i da se potraži stručna pomoć.

„Povećana je transparentnost i otvorenost ljudi prema psihijatriji, jer su oni postali svesni da se posle određenog vremena i posle odgovarajuće terapije mogu vratiti kvalitetnom životu kao i pre pojave simptoma određenog psihičkog poremećaja ili bolesti“, istakla je dr Nikolić.

Povodom Svetskog dana zaštite mentalnog zdravlja, humanitarna organizacija Karitas (Caritas), u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije, ove nedelje počinje kampanju za borbu protiv stigme pod nazivom „365 dana za mentalno zdravlje“ koja će se sprovoditi na teritoriji Srbije.

Kampanja ima za cilj da informiše srpsko drštvo o problemima koje imaju osobe sa psihičkim teškoćama, posebno sa predrasudama i stigmom koja postoji.

Ona, takođe, treba da razvije osetljivost kod građana i institucija o sposobnostima osoba sa psihičkim poteškoćama da postanu aktivni građani, da ih ne isključujemo iz društva već da im ponudimo službe u zajednici.

Kampanja će se održati na celoj teritoriji Srbiji, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, bolnicama, opštinama, udruženjima korisnika i njihovim porodicama, mreži Karitasa.

Gradovi u kojima će se organizovati glavne aktivnosti su Beograd, Niš, Novi Sad, Šabac, Valjevo, Zrenjanin, Subotica, Novi Kneževac, Vrbas.

Izvor:B92.net

Podeljeno