Više od 40 lekova nikako ne smete da kombinujete sa ovim voćem

Podelite:

Pre započinjanja terapije novim medikamentom proverite kako on reaguje sa citrusima.

Pre nego što počnete da pijete neki novi lek za snižavanje krvnog pritiska, protiv depresije, psihoza, angine pektoris, povećanog holesterola u krvi, aritmija, epilepsije ili karcinoma, obavezno pročitajte uputstvo da li može da se uzima u kombinaciji sa grejpfrutom. Jer, utvrđeno je da ovo voće, bilo kao plod, sok ili marmelada, može da izazove interakciju sa više od 40 lekova!

Neželjeno dejstvo može da bude posledica uzimanja lekova ali i posledica interakcije među lekovima, upozoravaju stručnjaci. Što se više lekova uzima, to je veći i rizik od neželjenih dejstava i interakcija.

– Najveći broj lekova i/ili supstanci koje uzimamo metaboliše se u jetri pomoću tzv. mikrozomnih enzima jetre – objašnjava profesor dr Milica Prostran, specijalista kliničke farmakologije, uži specijalista kliničke farmakologije – farmakoterapije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Posebne radne grupe za racionalnu upotrebu antibiotika Ministarstva zdravlja Republike Srbije. – Enzimi su proteinske strukture, i mogu da se inhibiraju ili stimulišu, odnosno indukuju. Najvažniji enzim je CYP3A4, koji učestvuje u metabolizmu – biotransformaciji do 70 odsto svih lekova i supstanci.

Sok od grejpfruta inhibira CYP1A2, ali i CYP3A4 enzim. Bioflavonoid naringenin i furanokumarin dihidrobergamotin su ključni sastojci ovog voća koji inhibiraju mikrozomne enzime jetre.

– Enzimska inhibicija je najčešći mehanizam interakcije lekova i zavisi od doze leka/supstance inhibitora – ističe dr Prostran. – Kompeticija se odvija na aktivnom mestu enzima. Dolazi do povišenja koncentracije u plazmi svih lekova u čijem metabolizmu ovi enzimi učestvuju, pa je teorijski moguće pojačanje njihovih farmakoloških odgovora, uključujući i pojavu njihovih neželjenih dejstava.

Tako, ako neko uzima antiaritmik „amjodaron“ i pije litar ili više soka od grejpfruta dnevno moguća je pojava ozbiljne aritmije srca. Uzimanje velike zapremine soka od ovog voća nekoliko dana pre uzimanja „verapamila“ može da dovede do zastoja srca.

– Rabdomioliza ili bolovi u skeletnim mišićima može nastati kada sa „simvastatinom“ uzimamo celu voćku, jedanput dnevno tokom dve sedmice – naglašava naša sagovornica. – Uzimanje marmelade od grejpfruta, i to 1.500 grama u toku jedne sedmice pre započinjanja lečenja „takrolimusom“,može da dovede do nefrotoksičnosti, ako pacijent istovremeno uzima ovaj imunosupresivni lek.

Svejedno je šta od grejpfruta uzimamo – celu voćku, sok, marmeladu, napominje dr Milica Prostran – bitno je da su u pitanju velike količine, odnosno zapremine. Ni faktor vremena, odnosno dužina uzimanja, ne treba da se zanemari.

– Smatra se da već dve čaše, ili oko 400 ml soka mogu da dovedu do inhibicije enzima – kaže dr Prostran. – U našoj sredini ovaj sok nije tako popularan kao u zemljama Evrope i Severne Amerike. Svaki sažetak i uputstvo za lek koje se nalazi u pakovanju, ima opisanu i moguću interakciju propisanog leka sa ovim voćem.

SAMO U UMERENIM KOLIČINAMA

SA uzimanjem grejpfruta u kombinaciji sa određenim lekovima treba biti oprezan, ali ga ne treba po svaku cenu izbaciti iz ishrane, ističu stručnjaci.

– Grejpfrut može da se uzima u umerenim količinama – napominje profesor dr Milica Prostran. – I obavezno treba reći ordinirajućem lekaru o navikama u ishrani.

Izvor: Novosti

Podeljeno